W dobie cyfrowej transformacji, automatyzacja procesów biznesowych (BPA) oraz robotyzacja procesów biznesowych (RPA) stanowią fundament dla efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami. Wykorzystując zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe, te dwa podejścia nie tylko zwiększają efektywność operacyjną, ale również podnoszą jakość oferowanych usług.

BPA (Business Process Automation)

Automatyzacja Procesów Biznesowych BPA to kompleksowa automatyzacja procesów w organizacji, mająca na celu nie tylko usprawnienie rutynowych zadań, ale również integrację różnych systemów i aplikacji. Dzięki temu tworzy się płynny i zautomatyzowany przepływ pracy, który może obejmować zarówno proste zadania, jak i skomplikowane procesy wymagające interakcji między różnymi działami.

 •         Zakres: BPA ma na celu automatyzację kompleksowych procesów biznesowych.
 •         Integracja: Kładzie silny nacisk na integrację różnych systemów i aplikacji.
 •         Elastyczność: Dostosowuje się do specyficznych potrzeb biznesowych.
 •         Złożoność: Może wymagać zaawansowanej konfiguracji i obejmować złożone logiki biznesowe.

RPA (Robotic Process Automation)

Robotyzacja Procesów Biznesowych RPA skupia się na automatyzacji specyficznych, powtarzalnych zadań za pomocą oprogramowania, tzw. botów RPA, które imituje ludzkie działania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zadań, które są czasochłonne dla pracowników, ale nie wymagają głębokiej analizy czy podejmowania decyzji.

 •         Zakres: RPA koncentruje się na automatyzacji konkretnych, powtarzalnych zadań.
 •         Integracja: Działa na istniejących aplikacjach bez potrzeby głębokiej integracji systemów.
 •         Elastyczność: Roboty RPA są łatwe w konfiguracji i szybko dostosowują się do nowych zadań.
 •         Złożoność: Zadania są zazwyczaj mniej złożone i nie wymagają zmian w systemach biznesowych.

Główne Różnice

 • Złożoność i zakres: BPA obejmuje szeroko zakrojoną automatyzację i integrację, podczas gdy RPA skupia się na konkretnych zadaniach.
 • Integracja systemów: BPA wymaga głębszej integracji systemów, RPA działa na poziomie interfejsu użytkownika.
 • Implementacja: BPA może być bardziej złożona w implementacji, RPA jest bardziej elastyczne i szybsze w wdrożeniu.

Podsumowując, BPA i RPA to komplementarne podejścia do automatyzacji, które wspierają cyfrową transformację przedsiębiorstw. Wybór między nimi zależy od potrzeb biznesowych i strategicznych celów organizacji. Wiele firm stosuje oba podejścia równolegle, aby maksymalizować efektywność operacyjną.

Jakie Procesy Biznesowe Można Zautomatyzować i Zrobotyzować?

Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych to dynamicznie rozwijające się obszary, które mogą znacząco przekształcić sposób działania przedsiębiorstw. Oto niektóre z procesów, które najczęściej podlegają automatyzacji i robotyzacji:

 • Obieg korespondencji: Procesy takie jak segregowanie, generowanie, odbieranie, przekazywanie i archiwizacja korespondencji e-mail są idealne do automatyzacji, co pozwala na szybsze wprowadzanie załączników oraz danych z korespondencji do systemu i odpowiadanie na zapytania w trybie 24/7.
 • Obsługa klienta: Chatboty i voiceboty mogą obsługiwać zapytania klientów, rezerwacje i zamówienia, przyjmować zgłoszenia reklamacyjne oraz udzielać rekomendacji oferowanych produktów i usług, zapewniając szybką i spersonalizowaną obsługę.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi: Automatyzacja procesów rekrutacyjnych za pomocą voicebotów, które prowadzą rozmowy rekrutacyjne i wprowadzają wyniki do systemu wewnętrznego firmy, oraz udzielanie odpowiedzi na pytania pracowników, np. o ilość dni urlopu, które pozostały do wykorzystania, pozwala działowi HR na skupienie się na bardziej strategicznych zadaniach.
 • Finanse i księgowość: Automatyzacja procesów księgowych, takich jak fakturowanie, płatności i rozliczenia, tworzenie różnego rodzaju zestawień i raportów, a także sprawdzanie kontrahentów w zewnętrznych systemach i rejestrach, zwiększa efektywność i dokładność danych finansowych oraz ułatwia pracownikom wykonywanie swoich zadań.
 • Logistyka: Integracja z systemami wewnętrznymi firm kurierskich za pomocą botów RPA umożliwia bieżące nadzorowanie i śledzenie aktualnych statusów dostaw oraz reagowanie na bieżąco na wszelkie opóźnienia związane z dostawą, co może znacząco zwiększyć prędkość i dokładność operacji logistycznych.
 • Produkcja: Boty RPA mogą łączyć się z oprogramowaniem maszyn i linii produkcyjnych, analizować te dane, tworzyć raporty oraz udzielać rekomendacji dotyczących procesów produkcyjnych, co zapobiega przestojom i stanowi działanie prewencyjne na wypadek awarii.

Każdy z tych procesów może być dostosowany do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa, co pozwala na zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów i poprawę jakości usług.

Jakie są korzyści z automatyzacji procesów biznesowych?

Korzyści płynące z automatyzacji są wielowymiarowe – od redukcji czasu i kosztów, przez zwiększenie produktywności, po poprawę satysfakcji klientów.

Zwiększenie wydajności

Automatyzacja pozwala na szybsze wykonanie zadań, co przekłada się na zwiększenie ogólnej wydajności pracy. Pracownicy mogą skupić się na zadaniach wymagających kreatywności i innowacyjności, podczas gdy rutynowe procesy są automatyzowane.

Redukcja kosztów

Zmniejszenie ilości pracy ręcznej i błędów ludzkich pozwala na znaczne obniżenie kosztów operacyjnych. Automatyzacja zapewnia także lepsze wykorzystanie zasobów, co dodatkowo przyczynia się do oszczędności finansowych.

Poprawa jakości i spójności

Automatyzacja gwarantuje, że każde zadanie wykonane jest zawsze w ten sam sposób, co minimalizuje ryzyko błędów i zapewnia wysoką jakość oraz spójność procesów.

Zwiększenie zadowolenia klientów

Szybsze i bardziej efektywne procesy przyczyniają się do szybszego reagowania na potrzeby klientów i poprawy jakości obsługi, co zwiększa ich zadowolenie i lojalność.

Lepsza analiza i raportowanie

Automatyzacja umożliwia gromadzenie i analizę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepsze zrozumienie procesów biznesowych i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Jak Automatyzować Procesy Biznesowe?

Automatyzacja procesów wymaga starannego planowania i wdrożenia odpowiednich narzędzi. Oto kroki, które obejmuje ten proces:

 • Analiza procesów: Zidentyfikuj zadania, które są powtarzalne i czasochłonne. Przeanalizuj obecne procesy, aby zrozumieć, gdzie automatyzacja może przynieść największe korzyści.
 • Wybór narzędzi: Na rynku dostępne są różne narzędzia do automatyzacji, takie jak boty RPA RPA, chatboty i voiceboty. Ważne jest, aby wybrane rozwiązanie było skalowalne, łatwe w integracji i wspierane przez solidne wsparcie techniczne. Wybierz te, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej firmy.
 • Projektowanie automatyzacji: Zaprojektuj procesy automatyzacji, uwzględniając logikę biznesową i reguły decyzyjne. Upewnij się, że system jest elastyczny i może być łatwo dostosowany do zmieniających się wymagań.
 • Integracja systemów: Dla efektywnej automatyzacji, ważne jest, aby systemy IT posiadały API, które ułatwią wymianę danych i integrację z narzędziami automatyzacji i robotyzacji. Zapewnienie odpowiednich interfejsów API jest kluczowe dla płynnej komunikacji między różnymi systemami i aplikacjami.
 • Testowanie: Przed pełnym wdrożeniem przetestuj automatyzację w kontrolowanym środowisku. Pozwoli to na wykrycie i naprawienie ewentualnych błędów.
 • Szkolenie pracowników: Pracownicy muszą wiedzieć, jak korzystać z nowych systemów. Zainwestuj w ich szkolenie, aby zapewnić płynne przejście do zautomatyzowanych procesów.
 • Monitorowanie i optymalizacja: Po wdrożeniu, monitoruj efektywność automatyzacji i dokonuj niezbędnych optymalizacji, aby maksymalizować korzyści z nowych procesów.

Pamiętaj, że automatyzacja powinna być dostosowana do specyficznych potrzeb i celów Twojego przedsiębiorstwa, a jej głównym celem jest zwiększenie efektywności, redukcja kosztów i poprawa jakości usług.

Czego Nie Automatyzować?

Mimo, że automatyzacja procesów biznesowych oferuje wiele korzyści, istnieją pewne obszary, które z różnych powodów nie nadają się do automatyzacji. Przede wszystkim, procesy wymagające intensywnej interakcji ludzkiej, kreatywności, osądu moralnego lub indywidualnego podejścia często są lepiej realizowane przez ludzi. Na przykład, choć obsługa klienta może być wspomagana przez automatyczne systemy, takie jak czaty czy rozmowę z botem, głębokie zrozumienie i empatia wymagane w trudnych sytuacjach lepiej sprawdzają się w interakcjach człowiek-człowiek. Podobnie, zadania związane z innowacjami, strategicznym planowaniem czy negocjacjami wymagają ludzkiej „ręki”, intuicji i zdolności do adaptacji w sposób, który trudno jest zautomatyzować.

Jak Uniknąć Błędów Przy Automatyzacji?

Automatyzacja procesów biznesowych może przynieść wiele korzyści, ale tylko wtedy, gdy jest prawidłowo wdrożona. Aby uniknąć błędów przy automatyzacji, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

Dokładna Analiza i Selekcja Procesów

Nie każdy proces nadaje się do automatyzacji. Dokładna analiza i selekcja procesów do automatyzacji jest kluczowa. Warto skupić się na tych zadaniach, które są powtarzalne, czasochłonne i nie wymagają złożonych decyzji ludzkich.

Wybór Odpowiedniego Narzędzia

Błędem jest wybór narzędzia, które nie jest dostosowane do specyfiki procesów w firmie. Ważne jest, aby narzędzie było elastyczne, skalowalne i łatwe w integracji z istniejącymi systemami.

Odpowiednie Szkolenie Personelu

Automatyzacja nie eliminuje potrzeby posiadania kompetentnego personelu. Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni, aby mogli efektywnie korzystać z nowych narzędzi oraz rozumieć nowe procesy.

Monitorowanie i Optymalizacja

Wprowadzenie automatyzacji nie kończy się na jej implementacji. Ważne jest ciągłe monitorowanie efektywności automatyzowanych procesów oraz wprowadzanie niezbędnych modyfikacji w celu ich optymalizacji.

Zabezpieczenie Danych

Automatyzacja wiąże się z przetwarzaniem dużej ilości danych. Ważne jest, aby zadbać o ich bezpieczeństwo, stosując odpowiednie rozwiązania zabezpieczające.

Podsumowanie

Automatyzacja Procesów Biznesowych (BPA) i Robotyzacja Procesów (RPA) są więcej niż tylko technologiami; stanowią strategiczne narzędzia umożliwiające firmom nie tylko przetrwanie, ale i kwitnienie w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Ich skuteczna implementacja może otworzyć drzwi do nowych możliwości innowacji i efektywności, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu. Te narzędzia wymagają jednak strategicznego podejścia, w tym inwestycji, szkolenia personelu i adaptacji rozwiązań do kultury organizacyjnej, a także umiejętności zarządzania zmianą.

Przez identyfikację odpowiednich procesów do automatyzacji, firmy mogą szybko doświadczyć wzrostu wydajności i redukcji kosztów. Jednak nie wszystkie zadania nadają się do tego celu, zwłaszcza te wymagające głębokiego zrozumienia ludzkich emocji i kreatywności. Długoterminowo, BPA i RPA mogą także przyczynić się do zwiększenia innowacyjności, zwalniając pracowników od rutynowych zadań i pozwalając im skupić się na twórczym myśleniu.

W rezultacie, BPA i RPA nie tylko usprawniają bieżącą działalność operacyjną, ale również wspierają długotrwały rozwój i innowacje, kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i dynamicznego wzrostu w nowoczesnym środowisku biznesowym.

Więcej informacji: Marta Głuszek, E-mail: marta.gluszek@lpepoland.com, Tel.: +48 887 775 009. 

#Automatyzacja #Robotyzacja #RoboticProcessAutomation #RPA #Bot #botRPA #Chatbot #Chatboty #VoiceBot #Voiceboty #AI #BOT4Me #Przemysł40 #Cyfryzacja #TransformacjaCyfrowa #Innowacje #LPEPoland