BOT4ME

TWORZYMY ROBOTY PROGRAMOWE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ I OBSŁUGĘ KLIENTA

Nasi cyfrowi pracownicy / cyfrowi asystenci usprawniają powtarzające się procesy i zadania. Działają równolegle i współpracują z tradycyjną siłą roboczą w ramach workflow, czyli przepływu dokumentów i informacji pomiędzy pracownikami.

bot4me

ODKRYJ Z NAMI BRANŻE, KTÓRE MOŻNA ZAUTOMATYZOWAĆ

Wykorzystaj niezawodnych cyfrowych pracowników / cyfrowych asystentów do poprawy produktywności i zwiększenia wydajności w następujących branżach, m.in.:

20%

Zatrudnij profesjonalną, dostępną 7/24/365 wirtualną kadrę pracowniczą, za ok. 20% etatu ludzkiego pracownika

50%

Obniż koszty procesów do ok. 50%

100%

Oszczędź czas i wysiłek przy przetwarzaniu dokumentów o ok. 60-100%

80%

Przyśpiesz wykonanie poszczególnych zadań do ok. 80%

100%

Podnieś jakoś procesów oraz wyklucz istniejące w systemach zakłócenia prawie o 100%

WYKORZYSTAJ W PEŁNI MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJE AUTOMATYZACJA

Już nie musisz budować botów od podstaw, by wejść na ścieżkę transformacji cyfrowej, gdzie szybkość, wydajność i dokładność ma istotne znaczenie.

Nasi pracownicy cyfrowi są tak zaprojektowani, aby w prosty, łatwy i intuicyjny sposób wdrożyć się do posiadanych w firmie programów i wejść w interakcję z interfejsem użytkownika, zupełnie tak jak człowiek. W momencie zatrudnienia będą oni już przeszkoleni do realizacji określonych zadań, na różnych poziomach i w różnej skali, we współpracy ze swoimi ludzkimi koleżankami i kolegami. Tym sposobem bardzo szybko wdrożą się do wykonywania masowych, rutynowych, codziennych obowiązków zarówno w starych, jak i w nowych systemach.

AUTOMATYZUJ POWTARZALNE, NUDNE ZADANIA

Otrzymasz proste narzędzie do tworzenia zautomatyzowanych procesów za pomocą przeciągania i upuszczania, które w prosty sposób zautomatyzuje niezbędne, powtarzalne zadania.

USPRAWNIAJ PROCESY ORAZ ZWIĘKSZAJ WYDAJNOŚĆ

Dzięki automatyzacji powtarzających się, czasochłonnych zadań, takich jak wysyłanie powiadomień, dokumentowanie połączeń, przygotowywanie dokumentów, wyszukiwanie i wyodrębnianie  kontaktów oraz wielu innych, Twoi pracownicy wykonają swoje zadania szybciej i dokładniej.

POPRAW BEZPIECZEŃSTWO ORAZ ZGODNOŚĆ

RPA umożliwi Ci zbieranie i analizę szczegółowych informacji z różnych źródeł i baz danych oraz zlokalizuje zagrożenia. Usunie też błędy, pominięcia i opóźnienia w zakresie wprowadzania, udostępniania, przetwarzania i modyfikowania produktów, usług, materiałów i rysunków technicznych.

MONITORUJ I ANALIZUJ WYKONYWANĄ PRACĘ

Zyskasz możliwość łatwego ustawiania uprawnień i śledzenia aktywności każdego cyfrowego pracownika / cyfrowego asystenta oraz uzyskasz dostęp do zaawansowanych analiz, których potrzebujesz do monitorowania i ulepszania swoich procesów.

JAK DZIAŁA I CO POTRAFI WIRTUALNY PRACOWNIK?

Pracownik cyfrowy / asystent cyfrowy funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie, które stanowi połączenie robotycznej automatyzacji procesów (RPA) ze sztuczną inteligencją (AI) i uczeniem maszynowym (ML). Jest na tyle inteligentny, że potrafi komunikować się z ludźmi za pomocą języka naturalnego i wykonywać różne działania na wielu poziomach równocześnie. Z tego też powodu  świetnie sczytuje każdą informację wyświetlaną na ekranie oraz jest w stanie przetworzyć nawet kilka tysięcy dokumentów jednocześnie. Naśladuje przy tym pracę rzeczywistego pracownika w różnych procesach (jego poruszenia myszką oraz kliknięcia w klawiaturę).  Wszystko po to, aby szybko, bezpiecznie i bezbłędnie przenosić dane z jednych systemów do innych i odciążyć ludzkiego pracownika w wykonywaniu żmudnej i powtarzalnej pracy.

Z biegiem czasu, poprzez działanie (uczenie maszynowe) i przetwarzanie języka naturalnego, nasz wirtualny pracownik nauczy się priorytetyzowania procesów biznesowych i informatycznych, takich jak na przykład rozrachunki z dostawcami.

Dzięki temu będzie w stanie obsługiwać również wyjątki od standardowych zadań. Wszystko to pozwoli mu na wykonywanie wielu różnych, niezależnych i złożonych zadań bez nadzoru lub z niewielkim nadzorem. 

CZY PROSTO JEST WDROŻYĆ I ZARZĄDZAĆ PRACOWNIKIEM CYFROWYM?

Zintegrujesz go

z każdym elektronicznym systemem w Twojej firmie

Skonfigurujesz go

zgodnie z własnymi oczekiwaniami i wymaganiami

Użyjesz go

kiedy chcesz i gdzie chcesz w trybie 7/24/365

Przydzielisz mu

różne zadania i priorytety

Zaadaptujesz go

do zmieniających się systemów i warunków otoczenia

Skontrolujesz go

dzięki bogatej analityce, czytelnym dashboardom i raportowaniu

DLACZEGO POTRZEBUJESZ WIRTUALNEGO PRACOWNIKA?

Dzięki BOT4ME uzyskasz przestrzeń na wykorzystanie ogromnego ludzkiego potencjału w zakresie kreatywności i pomysłowości wyjątkowej siły ludzkiej i zwiększenia oraz przyśpieszenia jej wysiłków.

Pracownicy cyfrowi przejmą na siebie wykonywanie powtarzalnych i żmudnych zadań. Dzięki temu w pełni wykorzystasz potencjał swoich ludzkich pracowników angażując ich w bardziej strategiczne i kreatywne zadania związane na przykład ze sprzedażą i generowaniem popytu.

PRZYKŁADOWI CYFROWI PRACOWNICY I ICH KOMPETENCJE

·       Wsparcie procesu onboardingu  pracowników  w zakresie ich zatrudniania oraz zwalniania

·       Ewidencja umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych

·       Zapisy i kierowanie pracowników na szkolenia BHP

·       Wysyłanie pracowników na badania okresowe

·       Zarządzanie danymi osobowymi w systemie HR

·       Ewidencjonowanie czasu pracy

·       Przyjmowanie wniosków urlopowych

·       Automatyzacja procesu ocen okresowych pracowników

·       Odpowiedzi na często zadawane pytania pracowników

·       Przetwarzanie danych HR między różnymi systemami

·       Publikacja zgłoszeń wakatów

 • Tworzenie kont i kontaktów

 • Weryfikacja klientów

 • Obsługa zapytań (wysyłanie odpowiedzi na czacie)

 • Obsługa reklamacji (na czacie)

 • Komunikacja z ludźmi w różnych językach (poczta e-mail, komunikator, SMS)

 • Automatyczne przesyłanie plików (dokumentów i arkuszy)

 • Generowanie ofert i obliczanie cen
 • Przyznawanie dostępów / nadawanie uprawnień do baz danych: używanych aplikacji, sprzętu i narzędzi do współpracy

 • Resetowanie haseł

 • Obsługa zgłoszeń do działu obsługi IT

 • Realizacja zapotrzebowani na sprzęt

 • Pobieranie plików licencyjnych z różnych systemów i zapisywanie w dedykowanych katalogach oraz ich archiwizacja

 • Drukowanie dokumentów

 • Raportowanie zadań wraz z ich statusami

 • Zarządzanie zmianami w systemach
 • Wprowadzanie danych z dokumentów elektronicznych do systemów finansowo-księgowych (np. wprowadzanie faktur do Enova lub Saldeo)

 • Importowanie wyciągów bankowych z różnych banków

 • Przygotowanie i ewidencjonowanie płatności w systemach bankowości internetowej

 • Księgowanie faktur VAT

 • Rozliczanie spłat kontrahentów

 • Okresowe uzgodnienia sald

 • Sporządzanie listy płac

 • Rozliczanie pracy tymczasowej na podstawie przedstawionych faktur

 • Rozliczenia z PFRON

 • Sprawdzanie, czy firma figuruje na tzw. Białej liście MF

 • Rozliczanie delegacji

 • Zgłaszanie zapotrzebowania

 • Akceptacja płatności

 • Rozliczanie delegacji

 • Akceptacja dodatków i premii
 • Weryfikacja zaległości i identyfikacja nie opłaconych faktur

 • Obliczanie zaległości

 • Wysyłanie automatycznych przypomnień o płatnościach e-mailem lub sms-em

 • Wysyłanie powiadomień o zaległościach w płatności

 • Generowanie raportów i zestawień dotyczących stanu płatności i zadłużenia
 • Wyodrębnianie danych

 • Generowanie raportów i zestawień

 • Weryfikacja pobranych raportów

 • Przenoszenie pobranych raportów i zestawień do wybranych folderów

 • Wysyłanie raportów i zestawień do wyznaczonych osób

 • Zbieranie wniosków racjonalizatorskich

 • Obsługa zgłoszeń korygująco-zapobiegawczych

 • Kontrola jakości wyrobu

 • Generowanie raportu z rozwiązania problemów jakości (Raport 8D)
 • Organizacja obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej

 • Czytanie przychodzących wiadomości e-mail

 • Pobieranie załączników z wiadomości e-mail

 • Przetwarzanie za pomocą IPL dokumentów papierowych na cyfrowe

 • Wprowadzanie danych do systemu

 • Obsługa elektroniczna środków trwałych

 • Prowadzenie rejestru umów

 • Fakturowanie

 • Zarządzanie pełnomocnictwami

 • Sporządzanie wniosków na Zarząd

 • Zarządzanie flotą

 • Analiza mandatów otrzymanych przez kierowców

 • Wysyłanie do pracowników raportów w zakresie wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych

 • Archiwizacja cyfrowa dokumentów
 • Audyty sprzedaży i promocji w czasie rzeczywistym

 • Generowanie numeru i tworzenie faktury

 • Sprawdzenie ilości zapasów i cen

 • Przetwarzanie płatności

 • Odpowiadanie na pytania dotyczące produktów

 • Przesyłanie zapytań wg. pilności

 • Automatyzacja procesów związanych z alertami i monitorowaniem opinii klientów
 • Tworzenie zamówienia produktów i usług

 • Przetwarzanie książki adresowej (zarządzanie dostawcami)

 • Operacje na kontach z dostawcami

 • Odnotowywanie wszelkich zmian i transakcji

 • Weryfikacja niezgodności w zamówieniach w systemie SAP

 • Tworzenie listy braków i wysyłanie do uzgodnień

 • Zarządzanie zapasami

 • Zarządzanie fakturami i umowami

 • Zarządzanie frachtem

 • Planowanie podaży i popytu

 • Przetwarzanie zwrotów

 • Rekomendacje sposobów udoskonalenia i poprawy procesów zamówień i wysyłki
 • Planowanie przyjęć i wydań towaru

 • Obsługa e-maili dotyczących zamówień

 • Wprowadzanie zamówień oraz przetworzonych danych do systemów i aplikacji

 • Kontrola zapasów

 • Pobieranie i weryfikacja danych magazynowych

 • Optymalizacja przestrzeni magazynowej
bot4me

Formularz komunikacyjny

Zapewniamy niezakłóconą obsługę klienta i pracownika, która nigdy nie śpi i reaguje o każdej porze dnia i nocy.

W PEŁNI WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ BOT4ME

 • UMÓWI spotkanie lub wizytę
  Podpowie dostępne terminy a następnie wyśle powiadomienie o umówionej wizycie i wyśle przypomnienie o dacie spotkania (sms, komunikator, e-mail).

 • OBSŁUŻY zapytania klientów
  Dokona ich weryfikacji, odpowie na pytania w różnych językach, skieruje do bazy wiedzy lub połączy z odpowiednim pracownikiem.

 • WYGENERUJE oferty i cenniki
  Przygotuje niezbędne dokumenty takie jak umowy, oferty, cenniki i faktury.

 • OBSŁUŻY elektronicznie zatrudnianie / zwalnianie pracowników
  Prześle pracownikowi niezbędne dokumenty przy zatrudnieniu lub rozwiązaniu stosunku pracy.
 • BĘDZIE ADMINISTROWAĆ szkoleniami online
  Skieruje i zapisze pracownika na szkolenie, odnotuje odbycie szkolenia w karcie pracy pracownika i będzie pilnował terminów kolejnych, niezbędnych szkoleń.
 • WYKONA szeroki zakres innych powtarzalnych zadań HR
  Wystawi niezbędne zaświadczenia, przeliczy płace, obsłuży zwolnienia lekarskie i rozliczy wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych.
 • PRZYŚPIESZY płatności
  Szybko zweryfikuje tożsamość, dane dotyczące przelewów, potwierdzi prawidłowość wpłat i wypłat oraz wykryje wszelkie zaległości.
 • POPRAWI nadzór fiskalny
  Będzie cyklicznie audytować płatności i procesy, dzięki czemu zidentyfikujesz przypadki celowych i niezamierzonych oszustw.
 • WYGENERUJE powiadomienia i raporty
  Poinformuje o podejrzanych lub nieprawidłowych transakcjach oraz zgłosi wszelkie problemy, podając przy tym kod przyczyny.
 • BĘDZIE MONITOROWAĆ i ANALIZOWAĆ przychodzące wiadomości e-mail
  Szybko zidentyfikuje treść otrzymanego maila, dokona jego klasyfikacji i ustali priorytety. Następnie zaloguje się do właściwych systemów i połączy się z odpowiednimi dokumentami oraz przekaże je do właściwej osoby.  Poinformuje o zagrożeniach lub problemach.
 • WYRĘCZY Cię z papierkowej roboty
  Szybko i dokładnie pozyska i wyodrębni dane z plików PDF, pól wyboru, skanów i obrazów oraz wprowadzi je do swoich formularzy i systemów zarządzania dokumentami.
 • ZARCHIWIZUJE
  cyfrowo stare maile i uporządkuje skrzynkę pocztową.
 • PRZYJMIE zamówienia
  Zbierze, skonsoliduje i zweryfikuje dane z wielu miejsc jednocześnie (aplikacje, aukcje, wiadomości e-mail, formularze internetowe, systemy wewnętrzne) a następnie wprowadzi je do CRM.
 • WYGENERUJE oferty
  Sporządzi umowę lub zamówienie, które wraz z wyceną i fakturą prześle do adresatów drogą elektroniczną.
 • ZORGANIZUJE wysyłkę
  Sprawdzi stany magazynowe, poinformuje o statusie i czasie dostawy oraz umożliwi jej śledzenie w czasie rzeczywistym.