W erze cyfrowej, gdzie efektywność operacyjna i przejrzystość w zarządzaniu zasobami ludzkimi stają się coraz bardziej istotne dla przedsiębiorstw z różnych sektorów, innowacyjne technologie, takie jak boty RPA (Robotic Process Automation), voiceboty, oferują obiecujące rozwiązania. Te automatyczne narzędzia zmieniają sposób monitorowania i weryfikacji grafików pracy, przynosząc korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. W tym artykule omówimy, jak boty do grafikowania i sprawdzania grafików pracowników mogą być wykorzystywane w różnych branżach.

Uniwersalność Botów w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Boty RPA i voiceboty to oprogramowanie, które może nie tylko automatycznie uzupełniać i analizować grafiki pracy, ale również monitorować obecność pracowników w zadeklarowanych miejscach ich wykonywania. Dzięki integracji z GPS i wewnętrznymi systemami firmy, boty są w stanie porównywać zadeklarowane miejsca pracy z faktycznymi lokalizacjami pracowników, pomagając w identyfikacji nieprawidłowości oraz w zapewnieniu zgodności z planami pracy.

Przykład Grafikowania przez Boty w Branży Ochroniarskiej

W branży ochroniarskiej wykorzystanie botów do ustalania grafików pracy oraz ich weryfikacji staje się nieocenioną pomocą w zapewnieniu ciągłości i jakości usług ochrony. Boty te realizują szereg zadań, takich jak automatyczne pobieranie grafików pracy z systemów zarządzania, dodawanie do nich danych geolokalizacyjnych, a następnie weryfikowanie, czy pracownicy faktycznie znajdowali się w miejscach swojej pracy zgodnie z planem. Dzięki integracji z systemami GPS, boty mogą na bieżąco monitorować lokalizacje pracowników, porównując je z zaplanowanymi miejscami pracy i automatycznie generując raporty o wszelkich niezgodnościach.

Jak to Działa w Praktyce?

Pracownik ochrony może samodzielnie uzupełnić grafik w formie elektronicznej lub zadzwonić do bota i zgłosić objęcie swojej służby na obiekcie. Zadaniem bota jest porównywanie danych z GPS oraz numeru rejestracyjnego samochodu ze współrzędnymi obiektu, który manager zadeklarował jako miejsce swojej służby. Prawidłowa sytuacja występuje wówczas, gdy samochód pracownika znajduje się w ustalonej odległości od danego obiektu. Na podstawie zebranych danych bot generuje raport, informujący o obecności danego pracownika na obiekcie oraz o czasie spędzonym w jego obrębie. W razie rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem, bot przesyła zgłoszenie rozbieżności do przełożonych tego pracownika i zaproponuje działania korygujące, np. wyznaczenie innego pracownika do odbycia służby. Może również zadzwonić do niego w tej sprawie i poprosić o przybycie na miejsce ochrony.

Korzyści dla Firmy

Implementacja botów w branży ochroniarskiej znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i wiarygodności usług, poprzez zapewnienie, że pracownicy są tam, gdzie być powinni. To nie tylko wzmacnia zaufanie klientów do firmy ochroniarskiej, ale również umożliwia lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi i optymalizację kosztów operacyjnych. Automatyzacja procesu monitorowania i weryfikacji pracy pozwala również na szybką identyfikację i rozwiązanie potencjalnych problemów, co jest kluczowe w branży, gdzie każda sekunda ma znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Zalety Implementacji Botów

  • Zwiększenie Efektywności: Automatyzacja procesów związanych z zarządzaniem grafikami pracy znacząco obniża ryzyko błędów ludzkich, oszczędza czas oraz zwiększa ogólną efektywność operacyjną.
  • Transparentność i Uczciwość: Dzięki precyzyjnej weryfikacji obecności pracowników, boty przyczyniają się do większej transparentności w miejscu pracy, co z kolei buduje zaufanie między pracodawcami a pracownikami.
  • Elastyczność i Mobilność: W branżach wymagających wysokiej mobilności, takich jak logistyka, ochrona czy transport, boty umożliwiają skuteczne monitorowanie pracy mobilnej i zdalnej.
  • Szybka Reakcja na Nieprawidłowości: Automatyczne generowanie raportów i alertów o niezgodnościach pozwala na szybkie reagowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów.
  • Zastosowanie w Różnych Branżach: Boty do zarządzania grafikami pracy mogą znaleźć zastosowanie w szerokim spektrum sektorów. Świetnie mogą sprawdzić się chociażby w logistyce i transporcie, gdzie mogą monitorować czas pracy i lokalizację kierowców oraz dbać o zgodność z harmonogramami dostaw.

Podsumowując, wdrożenie botów RPA i voicebotów w branży ochroniarskiej i poza nią oferuje szerokie spektrum korzyści, od zwiększenia efektywności operacyjnej, przez poprawę bezpieczeństwa, po budowanie lepszych relacji z klientami. Technologie te zmieniają oblicze zarządzania zasobami ludzkimi, otwierając nowe możliwości dla firm dążących do innowacji i doskonałości w swoich działaniach.

Więcej informacji: Marta Głuszek, E-mail: marta.gluszek@lpepoland.com, Tel.: +48 887 775 009, Odwiedź naszą stronę

#Automatyzacja #Robotyzacja #RoboticProcessAutomation #RPA #Bot #botRPA #Chatbot #Chatboty #VoiceBot #Voiceboty #AI #BOT4Me #Przemysł40 #Cyfryzacja #TransformacjaCyfrowa #Innowacje #LPEPoland