W dobie cyfryzacji i rosnącej konkurencji, automatyzacja procesów biznesowych staje się kluczowa dla efektywności i innowacyjności przedsiębiorstw. Rozwiązania z zakresu automatyzacji biznesu, takie jak boty RPA (Robotic Process Automation), chatboty i voiceboty mogą znacząco przyczynić się do optymalizacji działań firmy. Jednakże, wdrożenie tych technologii wymaga odpowiednich środków finansowych. Wiele firm zadaje sobie pytanie, jak znaleźć finansowanie na automatyzację? Gdzie zatem przedsiębiorcy mogą szukać wsparcia finansowego na takie inwestycje?

  1. Fundusze Europejskie – ogólny przegląd

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji lub preferencyjnych pożyczek. Dostępność tych środków zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja przedsiębiorstwa, rodzaj beneficjenta i typ projektu. Kluczowym źródłem informacji jest Portal Funduszy Europejskich (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/), gdzie można znaleźć szczegóły dotyczące programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych.

  1. Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

W ramach Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027, skupiono się na projektach innowacyjnych, w tym na automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie dedykowanej tej perspektywie (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/).

  1. Konkretne programy wsparcia

  1. Jak aplikować?

Aby znaleźć odpowiedni nabór, warto zapoznać się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów dostępnym na wyżej wymienionych stronach. Informacje te pomogą w identyfikacji odpowiedniego działania i terminu naboru. Ogłoszenia o naborze oraz wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Nabory Wniosków na poszczególnych stronach programów.

  1. Indywidualne doradztwo i dodatkowe źródła informacji

Zaleca się indywidualny kontakt z Centralnym Punktem Informacyjnym lub lokalnymi punktami w danym województwie, aby dopasować wsparcie do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa. Lista punktów dostępna jest na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

Dodatkowo, dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących wdrożenia botów RPA, chatbotów i voicebotów w organizacji oraz ich wpływu na rozwój przedsiębiorstwa, warto odwiedzić stronę https://bot4me.eu/. Jest to cenne źródło wiedzy na temat praktycznych aspektów automatyzacji i jej korzyści dla biznesu.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby konsultacji, można również skontaktować się bezpośrednio z ekspertami poprzez numer telefonu +48 887 775 009 lub adres e-mail marta.gluszek@lpepoland.com. Dzięki temu można uzyskać indywidualne porady i wskazówki dostosowane do specyfikacji i potrzeb konkretnej organizacji.

Podsumowanie

Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą botów RPA, chatbotów i voicebotów to krok w stronę nowoczesnej i efektywnej działalności. Dzięki dostępnym środkom finansowym z Funduszy Europejskich, polscy przedsiębiorcy mają szansę na rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Zachęcamy do skorzystania z dostępnych zasobów, wsparcia oraz dodatkowych źródeł informacji, aby maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki oferuje automatyzacja.

Więcej informacji: Marta Głuszek, E-mail: marta.gluszek@lpepoland.com, Tel.: +48 887 775 009, Odwiedź naszą stronę

#Automatyzacja #Robotyzacja #RoboticProcessAutomation #RPA #Bot #botRPA #Chatbot #VoiceBot #AI #BOT4Me #Przemysł40 #Cyfryzacja #TransformacjaCyfrowa #Innowacje #LPEPoland