Robotyzacja procesów biznesowych (RPA, z angielskiego Robotic Process Automation) jest technologią, która w ostatnich latach zdobywa coraz większe uznanie wśród przedsiębiorstw na całym świecie. Pomimo licznych zalet, takich jak zwiększenie wydajności, redukcja kosztów czy poprawa jakości pracy, RPA budzi również obawy dotyczące przyszłości zatrudnienia. Wielu pracowników i ekspertów zastanawia się, czy wprowadzenie robotów nie będzie oznaczać masowej utraty miejsc pracy. Celem tego artykułu jest zbadanie, jakie są faktyczne skutki wdrożenia RPA oraz czy rzeczywiście powinniśmy obawiać się tego rodzaju technologii.

Co to jest RPA?

RPA to forma automatyzacji, która umożliwia tworzenie oprogramowania lub “robotów”, które naśladują i integrują ludzkie działania w ramach cyfrowych systemów, aby wykonywać procesy biznesowe. Roboty te mogą logować się do aplikacji, wprowadzać dane, obliczać i wykonywać inne zadania, które zwykle wymagają interwencji człowieka. RPA jest szczególnie przydatna w tych obszarach, gdzie wymagane są powtarzalność i duża dokładność, takie jak wprowadzanie danych czy przetwarzanie transakcji.

Wpływ RPA na rynek pracy

Z jednej strony, automatyzacja przez RPA może prowadzić do zmniejszenia liczby tradycyjnych, rutynowych prac, które są łatwo zautomatyzować. To zjawisko często budzi lęki przed utratą miejsc pracy wśród pracowników wykonujących te czynności. Jednakże, rzeczywistość może okazać się bardziej złożona i mniej pesymistyczna. W wielu przypadkach, RPA nie eliminuje stanowisk pracy, lecz zmienia charakter wykonywanych zadań. Pracownicy, których zadania zostają zautomatyzowane, mogą być przeszkoleni do zajmowania się bardziej skomplikowanymi i kreatywnymi aspektami pracy, co często prowadzi do większej satysfakcji zawodowej oraz wzrostu produktywności.

Przykłady z życia wzięte

Przykładem może być:

  1. Branża bankowa: RPA zautomatyzowała wiele procesów takich jak obsługa wniosków kredytowych czy analiza transakcji. Dzięki temu pracownicy banków mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, takich jak doradztwo finansowe, co wymaga osobistego kontaktu z klientem i głębszej analizy.
  2. Sektor zdrowia: RPA zautomatyzowała procesy rejestracji pacjentów na wizyty i przetwarzania ich danych osobowych. Dzięki temu rejestratorki medyczne mogą skupić się na bezpośredniej opiece nad pacjentem.
  3. Branża ubezpieczeniowa: RPA zrewolucjonizowała procesy takie jak weryfikacja wniosków, zarządzanie roszczeniami i obliczanie składek. Automatyzacja tych zadań pozwala na szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie danych, co jest istotne dla zachowania konkurencyjności i szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów. Pracownicy ubezpieczeniowi, dzięki oszczędności czasu na rutynowych procesach, mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, takich jak personalizacja ofert ubezpieczeniowych, profesjonalne doradztwo oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami, co wymaga indywidualnego podejścia i zaawansowanej analizy potrzeb klienta.

RPA a tworzenie nowych miejsc pracy

Z drugiej strony, rozwój RPA i innych technologii automatyzacji stymuluje tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach IT. Specjaliści od RPA, programiści, analitycy danych, to tylko niektóre z profesji, które zyskują na znaczeniu wraz z rosnącym wdrażaniem automatyzacji. Co więcej, rozwój RPA stwarza także potrzebę nowych umiejętności i specjalizacji w tradycyjnych branżach, otwierając nowe ścieżki kariery dla pracowników.

Podsumowanie

RPA, podobnie jak każda nowatorska technologia, wiąże się z pewnymi wyzwaniami, ale przede wszystkim otwiera przed nami szerokie spektrum możliwości. Choć automatyzacja budzi obawy dotyczące przyszłości tradycyjnych miejsc pracy, rzeczywistość ukazuje bardziej optymistyczny obraz. Dzięki RPA, zamiast masowej utraty zatrudnienia, obserwujemy ewolucję rynku pracy, gdzie zmienia się charakter wykonywanych zadań oraz rodzaj wymaganych umiejętności.

Ostatecznie, RPA przynosi znacznie więcej korzyści niż wyzwań. Jako społeczeństwo mamy szansę na przekształcenie obaw związanych z nowymi technologiami w entuzjazm związany z nowymi możliwościami. Wspierając rozwój umiejętności i adaptację pracowników, możemy nie tylko zmaksymalizować korzyści płynące z RPA, ale również uczynić rynek pracy bardziej dynamicznym, innowacyjnym i satysfakcjonującym dla wszystkich jego uczestników.

Więcej informacji: Marta Głuszek, E-mail: marta.gluszek@lpepoland.com, Tel.: +48 887 775 009.

#Automatyzacja #Robotyzacja #RoboticProcessAutomation #RPA #Bot #botRPA #Chatbot #Chatboty #VoiceBot #Voiceboty #AI #BOT4Me #Przemysł40 #Cyfryzacja #TransformacjaCyfrowa #Innowacje #LPEPoland