Szacuje się, że odsetek pacjentów nie pojawiających się na umówionych wizytach lekarskich wynosi od 10 do 30 procent, co generuje spore straty w placówkach medycznych. „ Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że wielokanałowa automatyzacja obsługi harmonogramów wizyt zmniejsza wskaźnik absencji pacjentów nawet o 50 procent.” – powiedział Janusz Tyburcy, prezes ProaTechnology.”
 

ProaTechnology, która opracowała autorską platformę do automatyzacji procesów biznesowych, wkracza ze swoimi produktami do opieki zdrowotnej. Jednym z oferowanych placówkom medycznym rozwiązań jest „Alicja” – asystent głosowy, czyli rozwiązanie z obszaru sztucznej inteligencji głosowej. Spółka opracowała dwa rozwiązania swojego wirtualnego asystenta, który wchodzi w interakcje z pacjentami: „Alicja” do umawiania wizyt lekarskich oraz „Alicja” do potwierdzania wizyt lekarskich. Oprogramowanie bezproblemowo łączy się z kalendarzem lekarza lub EDM.

Problem opuszczania wizyt lekarskich przez pacjentów

Kiedy pacjenci opuszczają swoje wizyty, to tracą na tym wszyscy. Placówka medyczna traci swój czas i przychody a pacjent być może leczenie, którego potrzebuje. Lekarze w różny sposób radzą sobie z tym problemem: pobierają zaliczki od pacjentów, wysyłają przypomnienia sms lub zatrudniają dodatkowe osoby, które dzwonią i przypominają pacjentom o zbliżającym się terminie wizyty lekarskiej. Są to zazwyczaj procesy jednokanałowe, a więc mniej skuteczne. Do tego zaangażowanych jest w nie wiele osób, co generuje dodatkowe koszty.

Dlaczego przypomnienia o wizycie lekarskiej mają znaczenie

Pacjenci żyją w coraz większym pośpiechu co powoduje, że zapominają o wielu rzeczach, w tym o przyjściu na umówioną wizytę lekarską. Wywołuje to wiele frustracji u lekarzy i dużo problemów, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Problem opuszczania wizyt przez pacjentów wzrasta szczególnie wtedy, gdy spotkanie umawiane jest na wiele miesięcy do przodu. Do tego dochodzi dodatkowa praca związana z anulowaniem i zmianą terminu oraz zapełnieniem zwolnionego właśnie miejsca. Może to zająć sporo czasu i wysiłku, dlatego tak ważna jest automatyzacja tego procesu.

„Alicja” wielokanałowe rozwiązanie przypominające

ProaTechnology w pełni zautomatyzowała wielokanałową komunikację z klientem i zarządzanie listą oczekujących. Wirtualny głosowy asystent „Alicja” komunikuje się z pacjentem na różne sposoby i w dowolnie wybranym języku. Może zadzwonić do pacjenta i przypomnieć mu o zbliżającym się terminie wizyty. Dodatkowo może wysłać do niego sms, wiadomość e-mail oraz skomunikować się z nim przez chat lub inny komunikator. Przypominanie pacjentowi o wizycie na więcej niż jeden sposób przy uwzględnieniu danych demograficznych i dotychczasowych zachowań pacjenta, zapewnia bardziej skuteczną i spójną strategię komunikacji oraz zwiększa wskaźniki potwierdzeń. 

„Alicja” wspiera pracę recepcji i call center

„Alicja” nie tytko potwierdza wizyty lekarskie. Głosowa sztuczna inteligencja może przejąć na siebie pełną nawigację pacjentem, który zadzwoni do placówki medycznej i przeprowadzić go przez cały proces rezerwacji wizyty. „Alicja” potrafi:

  • odebrać połączenie telefoniczne i przeprowadzić rozmowę z pacjentem na temat  właściwego lekarza i placówki, do której można się udać
  • zarządzać harmonogramem wizyt: umówić pacjenta, zmienić termin wizyty lub wykreślić pacjenta z harmonogramu
  • przypomnieć pacjentowi o wizycie, terminie szczepienia, badaniu okresowym
  • poradzić pacjentowi, w jaki sposób przygotować się do wizyty lub przyjęcia do szpitala i co ze sobą zabrać
  • przedstawić informacje marketingowe takie jak, np. : nowy program szczepień, nowa cena badania lub nowa usługa.

Przykładowe działanie voicebota medycznego „Alicja”

Gdy pacjent zadzwoni do „Alicji”:

  • „Alicja”zbierze informacje o pacjencie i zaoferuje wolne miejsca, np.: „ Mogę zaproponować pierwszy dostępny termin w poniedziałek, 20 marca o godz. 9:00 rano lub o godz. 17:30 po południu.”
  • „Alicja” zapisze pacjenta na wybrany dzień i godzinę, wprowadzi dane wizyty do harmonogramu placówki medycznej i wyśle pacjentowi potwierdzenie.
  • „Alicja”na 24 godziny przed wizytą przypomni pacjentowi o wizycie. Zadzwoni do pacjenta lub wyśle sms. Jeżeli pacjent zechce zrezygnować, może zrobić to za pośrednictwem „Alicji”. Asystent głosowy odbierze od pacjenta zwrotny sms z wiadomością o rezygnacji lub dowie się o niej podczas połączenia telefonicznego a informację o rezygnacji wprowadzi do harmonogramu wizyt lekarskich.

„Alicja” vs robo-call

W przeciwieństwie do automatycznych wiadomości głosowych, „Alicja” nie prezentuje nagranych wiadomości. To sztuczna inteligencja, która wykrywa kontekst zapytania pacjenta i pomaga znaleźć mu właściwe rozwiązanie. Głosowy asystent „Alicja” udziela odpowiedzi nie tylko na główne pytanie, ale również na dodatkowe pytania uzupełniające, a gdy jest taka potrzeba, przypomina pacjentowi o ważnych sprawach lub przekierowuje rozmowę do rejestracji.

Zalety automatycznych potwierdzeń wizyt lekarskich

Automatyzacja potwierdzeń wizyt lekarskich ma na celu zmniejszenie kosztów jakie ponosi branża medyczna na skutek nieobecności pacjentów. Rozwiązanie to zmniejsza problem odwołań wizyt lekarskich w ostatniej chwili, a przede wszystkim braku jakiejkolwiek informacji ze strony pacjenta, że rezygnuje on z wizyty. Kiedy wiadomo z wyprzedzeniem, którzy pacjenci przyjdą a którzy nie, można się do tego przygotować i wypełnić wolne miejsca nowymi lub istniejącymi klientami. Zautomatyzowany system potwierdzeń zwiększa również zadowolenie po stronie pacjentów, ponieważ traktują je jako wyraz profesjonalizmu i niezawodności placówki medycznej, która o nich dba i pamięta.

Szybszy i łatwiejszy sposób na zmianę terminu wizyty

Kolejna zaletą inteligentnego asystenta głosowego jest przyśpieszenie i uproszczenie procesu zmiany terminu wizyty. Bez zastosowania automatyzacji proces ten może potrwać nawet do 8 minut (według badania Accenture). Automatyzacja rozwiązuje ten problem i pacjent nie musi już czekać na infolinii. Asystent głosowy rezerwacji na bieżąco odbiera wszystkie połączenia przychodzące i zapisuje pacjenta wolny i dogodny dla niego termin. 

O ProaTechnology, twórcy asystenta głosowego „Alicja”

ProaTechnology to firma specjalizująca się w zastosowaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań  takich jak AI, Robotic Process Automation, ChatBoty i VoiceBoty. Wdrażane przez ProaTechnology rozwiązania biznesowe poprawiają efektywność procesów i jednocześnie redukują ich koszty.

Więcej informacji: Marta Głuszek, E-mail: marta.gluszek@lpepoland.com, Tel.: +48 887 775 009, Odwiedź naszą stronę

#Automatyzacja #Robotyzacja #RoboticProcessAutomation #RPA #Bot #botRPA #Chatbot #VoiceBot #AI #BOT4Me #Przemysł40 #Cyfryzacja #TransformacjaCyfrowa #Innowacje #LPEPoland